Medisch Centrum Schiebroek is in 2008 tot stand gekomen door gezamenlijk initiatief van apotheker, huisartsen en fysiotherapeuten. Het fraaie pand is centraal gevestigd in Rotterdam-Schiebroek aan het Kastanjeplein 4. Inmiddels hebben zich meerdere disciplines aangesloten en bestaat het zorgaanbod, naast apotheker, huisartsen en fysiotherapeuten, ook uit diëtisten, verloskundigen en een bloedprikpost.

Als bewoner vindt u alle eerste lijnszorg onder één dak midden in uw mooie woonwijk! Specifieke informatie over het zorgaanbod kunt u vinden op de eigen websites van de betreffende disciplines.